Buku Integrasi TMKJamalludin Harun, Zaidatun Tasir.(2000). Macro Media Authorware 6 Asas Pembangunan Aplikasi Multimedia Interaktif Siri 1.Kuala Lumpur. Venton.
Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir.(2000). Macro Media Authorware 6. Siri 1.Kuala Lumpur. Venton.
Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir.(2002). Macro Media Authorware 6. Projek Interaktif Aras Tinggi. Siri 3.Kuala Lumpur. Venton.

Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir.(2002). Adobe Photoshop 6. Menguasai Dunia Grafik Berkomputer.Siri 2.Kuala Lumpur. Venton.

Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir.(2001). Microsoft Access XP; Menguasai Pengkalan Data Siri 1. Kuala Lumpur. Venton.


Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir.(2001). Microsoft Access XP; Menguasai Pengkalan Data Siri 2. Kuala Lumpur. Venton.

Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir.(2002). Microsoft Excel; Menguasai Perisian Hamparan Elektronik. Kuala Lumpur. Venton.
Maizah Hura Ahmad, Ibrahim Ahmad dan Baharuddin Aris. (2006).Aplikasi Microsoft Excel; Matematik, Statistik, Macro & Validation. Kuala Lumpur.Venton.

Joshua C.Nossiter.(1995).Using Excel For Windows 95: The Fast and Easy Way to Learn.Inndianapolis.Que Corporation.Noor Azean Atan,et al.(2007). Pembangunan Web Interaktif.Satu Pendekatan Sistematik.Kuala Lumpur. Venton. 

Menguasai Perisian Pemproses Perkataan :
Microsoft Word XP
Harga : RM 29.90
Mukasurat : 366
ISBN :
Penulis : Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir