Buku Rujukan JZ


ICT dan Multimedia


Macromedia Authorware Attain 5 Siri 1 : Pengenalan
Harga : RM 29.00
Mukasurat : 299
ISBN : 983-2031-21-4
Penulis : Jamalludin Harun & Zaidatun TasirMacromedia Authorware Attain 5 Siri 2 :
Fungsi dan Pembolehubah Dalaman
Harga : RM 25.00
Mukasurat : 206
ISBN : 983-2031-22-2
Penulis : Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir Macromedia Authorware 6 :
Asas Pembangunan Aplikasi Multimedia Interaktif (Siri 1)

Harga : RM 29.50
Mukasurat : 350
ISBN :
Penulis : Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir
 Macromedia Authorware 6 :
Pengenalan kepada Fungsi & Pembolehubah (Siri 2)
Dengan CD-ROM Interaktif

Harga : RM 32.50
Mukasurat : 261
ISBN :
Penulis : Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir


 Macromedia Authorware 6 : Projek Interaktif Aras tinggi (Siri 3)
Dengan CD-ROM Interaktif


Harga : RM 32.50
Mukasurat : 244
ISBN :
Penulis : Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir


Microsoft Office

Menguasai Perisian Pemproses Perkataan :
Microsoft Word XP
Harga : RM 29.90
Mukasurat : 366
ISBN : 983-3031-48-6
Penulis : Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir

Menguasai Perisian Hamparan Elektronik :
Microsoft Excel XP
Harga : RM 29.90
Mukasurat : 372
ISBN : 983-2031-47-8
Penulis : Jamalludin Harun & Zaidatun TasirMenguasai Perisian Persembahan Elektronik :
Microsoft Power Point XP
Harga : RM 29.90
Mukasurat : 374
ISBN : 983-2031-49-4
Penulis : Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir


Menguasai Perisian Pangkalan Data :
Microsoft Access XP (Siri 1)
Harga : RM 29.50
Mukasurat : 292
ISBN :
Penulis : Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir
Menguasai Perisian Pangkalan Data :
Microsoft Access XP (Siri 2)
Harga : RM 29.50
Mukasurat : 318
ISBN : 983-2031-516
Penulis : Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir

Menguasai Perisian Pembangunan Halaman Web:
Microsoft Front Page XP
Harga : RM 29.90
Mukasurat : 366
ISBN :
Penulis : Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir
Microsoft Office XP : Word, Excel, Access & Power Point
Harga : RM 29.90
Mukasurat : 377
ISBN : 983-3031-48-6
Penulis : Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir
Adobe Photoshop 7 : Konsep dan Asas Penggunaan (Siri 1)

Harga : RM 29.90
Mukasurat : 350
ISBN :
Penulis : Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir


Adobe Photoshop 7 : Fotografi Digital, Web dan Multimedia (Siri 2)
Dengan CD-ROM


Harga : RM 34.50
Mukasurat : 298
ISBN :
Penulis : Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir
Macromedia Flash 5 : Konsep dan Asas Penggunaan (Siri 1)
Harga : RM 29.90
Mukasurat : 343
ISBN : 983-2031-35-4
Penulis : Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir

Macromedia Flash 5 : Grafik dan Animasi Digital (Siri 2)
Harga : RM 29.90
Mukasurat : 364
ISBN : 983-2031-36-2
Penulis : Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir


Macromedia Flash 5 : Interaktiviti Menggunakan ActionScript
(Siri 3)
Harga : RM 29.00
Mukasurat : 258
ISBN : 983-2031-37-0
Penulis : Jamalludin Harun & Zaidatun TasirMacromedia Dreamweaver MX :
Asas Pembangunan Halaman Web (Siri 1) (Dengan CD-ROM)
Harga : RM 34.50
Mukasurat : 281
ISBN :
Penulis : Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir

Macromedia Dreamweaver MX :
Asas Pembangunan Halaman Web (Siri 2) (Dengan CD-ROM)
Harga : RM 3X.XX
Mukasurat : 301
ISBN :
Penulis : Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir


Pengenalan kepada Multimedia

Harga : RM 25.00
Mukasurat : 199
ISBN :
Penulis : Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir

Pembangunan Perisian Multimedia : Satu Pendekatan Sistematik

Harga : RM 29.50
Mukasurat : 290
ISBN : 983-2031-31-1
Penulis : Jamalludin Harun, Baharuddin Aris & Zaidatun Tasir


Sistem Komputer & Aplikasinya

Harga : RM 29.50
Mukasurat : 292
ISBN : 983-2031-32-X
Penulis : Baharuddin Aris, Mohammad Bilal Ali,
Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir

Pengenalan kepada Analisis Data Berkomputer:
SPSS 10.0 for Windows

Harga : RM 29.90
Mukasurat : 299
ISBN : 983-2031-27-3
Penulis : Mohd Salleh Abu & Zaidatun Tasir
Analisis Data Berkomputer : SPSS 11.5 for Windows

Harga : RM 29.90
Mukasurat : 348
ISBN : 983-2661-21-8
Penulis : Zaidatun Tasir & Mohd Salleh Abu