Kumpulan S4-PISMP-RBT4-Fotografi

Amali Fotografi

Kumpulan 1
Muhammad Shafiq bin Ghazali
Saied Ramadhan bin M. Suhut

Kumpulan 2
Sheikh Mohd Syahid
Lokman bin Shahril

Kumpulan 3
Muzamil bin Haris
Shahrul Shaswan bin Shamsuddin

Kumpulan 4
Mohamad Zaidatul Akmal bin Yusof
Nirazlan bin Mohd Tahir

Kumpulan 5
Syazwani binti baharum
Siti Aisyah binti Zainal

Kumpulan 6
Mohd Zailan Azmel bin Zainal Aripin
Wan Muhammad Borhanullah bin Wan M. Badruddin

Kumpulan 7
Rose Suhaida binti Ruslan
Siti Nurul Salbiah binti Shaidon

Kumpulan 8
Nurul Syhida binti Che Shab
Nurfatihah Liyana Maulat Zahari

Kumpulan 9
Nurul Syuhada binti Che Shab
Zuraida binti Bashari

Kumpulan 10
Nuruhhuda binti Ninggal
Putri Dangsari binti Othman

Kumpulan S4-PIMSP-RBT3-Fotografi

Amali Fotografi


Kumpulan 1
Muhamad Izuddin bin Kusman
Mohd Zulfikri bin Razali

Kumpulan 2
Muhamad Nur Azhari bin Misran
Muhamad Shahiran bin Rosli

Kumpulan 3
Nuriizzati Nabilah binti Zulkiffly
Nyraniza binti Hassan

Kumpulan 4
Nurul Liyana binti Muhamad Saberi
Nur Farhanna binti Mohd Rom

Kumpulan 5
Nur Zafira binti Azhar
Nurul Hazlina binti Mohd Shamsuddin

Kumpulan 6
Nursyaffiza binti Mustagga
Nurul Hayani binti Mustapa Kamal

Kumpulan 7
Muhamad Nasyrul Syahmi
Mohamad Syahir bin Aripin

Kumpulan 8
Muhamad Akmal Hakim bin Sabtu
Muhammad bin Ishak

Kumpulan 9
Muhamad Asyraf bin Salleh
Muhamad Syaiful bin Habib

Kumpulan 10
Mohd Sufian bin Mohd Yatim
Muhammad Hamka bin Selamat

Aktiviti 5-RBT4

Pembentangan Fotografi
S4-PIMSP-RBT 4

Kumpulan 1 (Sejarah Fotografi)Kumpulan 2 (Bahagian-Bahagian Kamera)


Kumpulan 3 ( Flash)
Kumpulan 4 (Jenis-Jenis Kamera)