Teknik Pengambaran

2.1 Teknik mengambil gambar

Terdapat pelbagai jenis teknik pengambaran gambar foto. Antaranya ialah
Teknik Jarak dekat (Close up)


Fokus Jarak SederhanaTeknik Fokus Jarak Jauh

Teknik PanningTeknik PembekuanTeknik Sepertiga
Teknik Simetri

2.1 Rumusan

Pembelajaran fotografi adalah penting di kalangan guru khasnya kerana kitya dapat mendokumentasikan hasil sejarah ataupun aktiviti harian kita supaya dapat dimanfaatkan kemudian hari. Sejauh mana jenis kamera digunakan adalah tidak penting tetapi yang paling penting ialah mutu dan makenisma gambar yang jelas. Modul ini akan membantu anda mempelajari secara asas pwngenalan dan teknik fotografi.


2.1 Bacaan Asas

Rasali Nor (1995). Teknologi pendidikan : media unjuran dan media elektronik. Kuala Lumpur :Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Safian bin Abd. Rashid (2002). Pengurusan sumber : Kompenan teknologi pendidikan.

2.2 Rujukan

Heinich, R., Molenda, M., Russell, J.D., & Smaldino, S.E. (1996). Instructional media and technologies for learning 5 th ed. New Jersey : Printice-Hall.

Poh Swee Hiang, Mokhtar Affandi Amran & Tajuddin Hassan (1996). Pengurusan sumber pengajaran pembelajaran 2. Kuala Lumpur :Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Sharifah Alwiah Alsagoff (1987). Teknologi pengajaran. Kuala Lumpur :Dewan Bahasa dan Pustaka

2.3 UNIT 4 : Soalan Tutorial

1. Menyediakan satu cerita dengan menggunakan slaid berdasarkan langkah-langkah penghasilan papan cerita dan masa pengajaran 30 minit. Teknik fotografi hendaklah digunakan. Bincangkan dengan tutor anda untuk penerangan yang lebih lanjut.

2. Menggunakan teknik-teknik mengambil gambar yang betul dengan menggunakan kedua-dua jenis kamera.No comments: