Latihan Penggunaan Bahan VideoSoalan Struktur


Jawab semua soalan1. Gambar di atas adalah sebuah kamera video.Senaraikan bahagian penting yang terdapat pada kamera video berkenaan.

a)................................................................
b)................................................................
c)................................................................
d)................................................................
e)................................................................
f)................................................................

2. Apakah yang dimaksudkan dengan Medan Jelas ( Depth of Field/DOF)

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

3) Terdapat pelbagai jenis shot semasa mengambil gambar melalui kamera video. Apakah perbezaaan gambar yang diambil menggunakan Close Up dengan Long shot.

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

4) Terdapat beberapa teknik mengambil shot. Huraikan secara ringkas teknik-teknik berikut:

a) Teknik Panning
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

b)Teknik Perherakan Dolly
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

c) Teknik Pergerakan Truck
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

d) Teknik Pergerakan Tilting
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................


Soalan Aneka Pilihan

1. Imej sekuntum bunga yang terperinci perlu dirakamkan dengan menggunakan shot

(A) Jarak jauh (long shot)
(B) paras pinggang (waist shot)
(C) jarak dekat (close-up shot)
(D) paling dekat (extra big close-up shot)


2. Apabila anda hendak merakamkan pergerakan pelumba motosikal yang bergerak laju, teknik yang sesuai digunakan ialah

(A) tilt
(B) pan
(C) dolly
(D) truck

3. Extension bagi fail video ialah

(A) senja.mp3
(B) senja.wmf
(C) senja.mpeg
(D) senja.wav

4. Teknik sisipan dalam kerja akhir menyunting video ialah

(A) rakaman baru ditindih di atas rakaman asal
(B) rakaman asal disisipkan muzik dan suara pengulas di dalam studio
(C) menggunting dan menyambung kembali beberapa pita imej video menjadi sebuah pita sahaja.
(D) shot disalin ke pita baru mengikut susunan yang dikehendaki dan bukan mengikut susunan susunan semasa dirakam

5. Antara langkah yang perlu diikuti bagi menghasilkan sebuah penerbitan video ialah

I. prebiu
II. menulis skrip
III. membuat rakaman
IV. penyataan objektif
V. melakukan suntingan
(A) II, III, IV dan V
(B) II, III, IV, V dan I
(C) II, III, I, V dan IV
(D) I, II, III, V dan I


Soalan Esei

1. Anda hendak menyunting sebuah rancangan daripada beberapa sumber seperti berita, dokumentari atau drama untuk satu tajuk pengajaran yang sesuai dengan mata pelajaran pengkhususan anda. Jelaskan langkah-langkah yang akan anda lakukan bagi menyiapkan tugasan ini dari awal sehingga siap untuk digunakan dalam sesi pengajaran anda.No comments: