Kumpulan S4-PISMP-RBT4-Fotografi

Amali Fotografi

Kumpulan 1
Muhammad Shafiq bin Ghazali
Saied Ramadhan bin M. Suhut

Kumpulan 2
Sheikh Mohd Syahid
Lokman bin Shahril

Kumpulan 3
Muzamil bin Haris
Shahrul Shaswan bin Shamsuddin

Kumpulan 4
Mohamad Zaidatul Akmal bin Yusof
Nirazlan bin Mohd Tahir

Kumpulan 5
Syazwani binti baharum
Siti Aisyah binti Zainal

Kumpulan 6
Mohd Zailan Azmel bin Zainal Aripin
Wan Muhammad Borhanullah bin Wan M. Badruddin

Kumpulan 7
Rose Suhaida binti Ruslan
Siti Nurul Salbiah binti Shaidon

Kumpulan 8
Nurul Syhida binti Che Shab
Nurfatihah Liyana Maulat Zahari

Kumpulan 9
Nurul Syuhada binti Che Shab
Zuraida binti Bashari

Kumpulan 10
Nuruhhuda binti Ninggal
Putri Dangsari binti Othman

No comments: