Topik 7- OHP dan Transparensi

Aktiviti 1
Laksanakan persembahan yang telah ditetapkan dalam tugasan Persembahan. Peruntukan masa di antara 15 minit hingga 20 minit. Semasa persembahan anda digalakan menggunakan pelbagai teknik penyampaian yang difikirkan sesuai dan dapat menarik minat rakan-rakan anda.
Aktiviti 2
Baca maklumat berkaitan dengan OHP (Overhead Projactor ) dan Transparensi. Dapatkan gambar OHP (sama anda lukis atau dari mana-mana foto yang sesuai), labelkan bahagian-bahagian tertentu pada OHP dengan menggunakan persembahan elektronik.
Aktiviti 3
Dengan menggunakan pemproses perkataan, jelaskan secara ringkas bagaimana keadah/cara yang baik menghasilkan transparensi dan juga cara penggunaan yang baik dalam proses P&P.
Amali
[Pilih atau cari satu cerita yang sesuai untuk kanak-kanak]
Aktiviti 4
Misalkan anda hendak mengajar atau menyampaikan cerita kepada kanak-kanak. Gunakan kreativiti anda untuk menghasilkan transparensi tersebut.
Simpan hasil kerja transparensi tersebut, ia akan digunakan bersama dalam aktiviti M8 dan M9.

No comments: