Latihan Fotografi

Fotografi

Jawab semua soalan

1. Senaraikan bahagian-bahagian asas kamera

a)...................................................................................
b)..................................................................................
c)...................................................................................
d).................................................................................

2. Apakah fungsi utama kanta yang terdapat pada sebuah kamera?

.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
.....................................................................................

Apakah yang dimaksudkan shutter?

.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
.....................................................................................


3. Kamera terdapat beberapa jenis. Senaraikan jenis-jenis kamera yang dimaksudkan.

a)................................................................................
b)...............................................................................
c)................................................................................
d)...............................................................................

4) Kanta memainkan peranan yang penting dalam sesebuah kamera. Senaraikan jenis-jenis kanta yang dimaksudkan.

a)................................................................................
b)...............................................................................
c)................................................................................
d)...............................................................................

5) Apakah yang dimaksudkan dengan apertur (dedahan cahaya)?

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

6) Terdapat pelbagai teknik mengambil gambar. Senaraikan teknik-teknik mengambil gambar yang dimaksudkan.

a)................................................................................
b)...............................................................................
c)................................................................................
d)...............................................................................
d) ..............................................................................

7. Berdasarkan gambar kamera di atas, senaraikan bahagian -bahagian utama jjamera.

a)................................................................................
b)...............................................................................
c)................................................................................
d)...............................................................................
d) ..............................................................................
8. Gambar di atas adalah sebuah foto yang ambil dengan menggunakan satu teknik. Apakah teknik yang digunakan untuk mengambil foto di atas. Nyatakan justifikasi kenapa anda berkata demikian.
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................


7. Rujuk gambar di bawahPengambaran di atas adalah merujuk kepada teknik .......................................................
Justifikasi kenapa anda berkata demikian.

........................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................


8. Senaraikan empat peranan fotografi dalam pengajaran dan pembelajaran.

a)................................................................................
b)...............................................................................
c)................................................................................
d)...............................................................................


9) Senaraikan empat jenis kamera yang ada di pasaran.

a)................................................................................
b)...............................................................................
c)................................................................................
d)...............................................................................


10.(a) Semasa mengambil gambar, didapati gambar tersebut kurang jelas (under expose). Berikan tiga sebab mengapa keadaan tersebut boleh berlaku?

a).......................................................................................
b).......................................................................................
c).......................................................................................

10.(b) Jelaskan bagaimana anda mengambil gambar di dalam situasi yang kurang cahaya.

,..........................................................................................
...........................................................................................
............................................................................................
...........................................................................................

Soalan esei


1. Jelaskan fungsi-fungsi utama yang terdapat pada sesuatu kamera. Nyatakan apakah teknik-teknik yang biasa digunakan untuk mengambil gambar (foto). Huraikan bagaimana gambar foto dapat digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.


No comments: