Contoh Soalan Latihan 2

Soalan Struktur
1. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan media pengajaran?

...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

1.(b) Peranan penggunaan media dalam pengajaran dan pembelajaran pada hari ini mampu memenuhi pelbagai tabnggungjawab. Terangkan secara ringkas empat peranan meda dalam pengajaran dan pembelajaran.

a).......................................................................................
b).......................................................................................
c).......................................................................................
d).......................................................................................

2.(a) Semasa mengambil gambar, didapati gambar tersebut kurang jelas (under expose). Berikan tiga sebab mengapa keadaan tersebut boleh berlaku?

a).......................................................................................
b).......................................................................................
c).......................................................................................

2.(b) Jelaskan bagaimana anda mengambil gambar di dalam situasi yang kurang cahaya.

,..........................................................................................
...........................................................................................
............................................................................................
...........................................................................................

3.(a) Jelaskan tiga jenis shot dalam pengambaran video dab berikan contoh shot tersebut dengan melakar gambar.

...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

3.(b) Senaraikan empat jenis pergerakan video yang biasa dilakukan oleh juru kamera.

a).......................................................................................
b).......................................................................................
c).......................................................................................
d).......................................................................................


4.(a) Undang-undang hakcipta menyediakan perlindungan monopoli ekslusif secara sah kepada pencipta idea atau pengetahuan. Jelaskan empat (4) undang-undang hak intelek tersebut.

a).......................................................................................
b).......................................................................................
c).......................................................................................
d).......................................................................................

4.(b) Jelaskan sebab-sebab berlakunya penyalahgunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) di kalangan masyarakat pada hari ini.

a).......................................................................................
b).......................................................................................
c).......................................................................................
d).......................................................................................

Soalan Aneka Pilihan

1. Bagi memastikan teknologi pendidikan dapat diaplikasikan dengan berkesan di bilik darjah, apakah ASAS utama yang perlua ada kepada seseorang guru?

(A) Sumber dan amalan
(B) Amalan dan proses
(C) Teori dan sumber
(D) Teori dan amalan

2. Dalam pengajaran Pendidikan Jasmani Cikgu Rohani ingin menerangkan teknik menghantar dan menyambut bola hoki dengan berkesan. Untuk mencapai tujuan tersebut, media pengajaran yang paling sesuai deigunakan ialah

(A) Carta
(B) Video
(C) Gambar foto
(D) Transperansi

4. Manakah di antara berikut bukan merupakan fungsi media dalam pengajaran dan pembelajaran?

(A) Pendidikan jarak jauh
(B) Pelaksanaan pembelajaran kendiri
(C) Pelaksanaan pengajaran secara langsung
(D) Menyediakan pendidikan bagi pelajar istimewa sahaja

5. Berdasarkan Model Edgar Dale (1946) dalam Kon Pengajaran Dale media pengajran berikut dapat digolongkan dalam Pengalaman Ikonnik kecuali

(A) Bahan pameran
(B) Gambar bergerak
(C) Gambar kaku
(D) Rakaman audio

6. Dalam Model ASSURE, apakah langkah yang ke-5, yang dicadangkan oleh pengubalnya?

(A) Memilih kaedah, media dan bahan
(B) Menentukan objektif
(C) Mendorong pengelibatan pelajar
(D) Menilai keseluruhan sistem

7. Prinsip grafik yang menerangkan cara menyusunatur elemen visual ialah
(A) Prinsip mudah
(B) Prinsip harmoni
(C) Prinsip imbangan
(D) Prinsip Domain

9. Cikgu Ahmad telah melakar bentuk piramid di atas sekeping kadbod sebagai bantu mengajar. Bentuk piramid yang dilakar itu mempunyai dimensi panjang, tinggi dan lebar. Apakah kategori bahan bantu mengajar yang dihasilkan oleh cikgu Ahmad.

(A) Model
(B) Spesimen
(C) Bahan 2 dimensi
(D) Bahan 3 dimensi

10, Berikut adalah fungsi yang terdapat pada bahagian kamera SLR kecuali

<!--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Komponen
Fungsi
(A)
Apaca
Mengawal kejelasan objek yang fokus
(B)
Shutter
Mengawal kelajuaan bukaan pengatup
(C)
Kanta
Membentuk imej atas filem supaya jelas
(D)
Lampu imbas
Menambah cahaya pada objek
11. Bagaimanakah caranya untuk memegunkan aksi ahli sukan yang sedang melempar cakera di padang?
(A) Melaraskan apertur kepada f5.6
(B) Melaraskan kelajuan shutter kepada 1/500
(C) Menggunakanlampu imbas kelajuan tinggi
(D) Menggunakan tripod bagi menstabilkan kamera

12.


Kesan herotan (key stine effect) di atas terjadi apabila Overhead Projector (OHP) dipaparkan pada skrin menegak. Cara yang paling sesuai untuk mengelakkan kesan tersebut ialah
(A) Meninggikan paras OHP
(B) Sebgetkan skrin ke sebelah ki
(C) Sengetkan skrin ke sebelah kanan
(D) Condongkan bahagian atas skrin ke hadapan
13. Cikgu Rohana hendak menunjukkan arah aliran cecair di dalam batang paip dengan menggunakan transperansi. Yang manakah di antara berikut merupakan teknik penyediaan transperansi yang paling sesuai disediakan oleh cikgu Rohana>
(A) Animasi
(B) Bertindih
(C) Pusingan
(D) Bertingkap
14. Mengapakah skrip perlu dimantapkan sebelum sesuatu rakaman audio untuk pengajaran dan pembelajaran dimulakan?
(A) Kualiti audio yang dirakam bergantung pada skrip
(B) Keperluan peralatan rakaman bergantung pada skri
(C) Kandungan pelajaran bergantung pada kandungan skrip
(D) Supaya penyampai boleh menggunakan gaya bahasa yang betul.
15. Dalam sebuah lakonan cikgu Zelkepli telah menggunakan tripod untuk merakam aksi seorang pelakon yang sedang berdiri dari bahagian kakinya dan kemudian kamera tersebut digerakkan secara perlahan ke bahagian muka pelakon tersebut. Apakah jenis pergerakan kamera yang digunakan oleh cokgu Zelkepli?
(A) Dilly
(B) Tilting
(C) Teuck
(D) Panning
16. Manakah antara berikut merupakan tindakan paling sesuai dilakukan oleh Cikgu Shaifol apabila menggunakan sesuatu jenis perisian
(A) Menggunakan Microsoft Power Point untuk mengedit video
(B) Menggunakan perisian Microsoft Word untuk menerbitkan buletin
(C) Menggunakan perisian Microsoft Excel untuk membuina pengkalan data
(D) Menggunakan perisian Micrisoft Access untuk menmganalisis ujian
17. Di antara perisian berikut yang manakah paling sesuai untuk membina persembahan multimedia interaktif bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran
(A) Authorware
(B) Toolbook
(C) Movie Maker
(D) Soundforge
18. Cikgu Ismail telah menyiapkan persembahan multimedia menggunakan persembahan elektronik. Namun beliau mendapati multimedia yang dihasilkan tidak menepato ciri mesra pengguna. Apakah tindakan yang perlu diambil Cikgu Ismail untuk mengatasi masalah ini?
(A) Menambah bilangan slaid
(B) Menambah animasi teks dan grafik
(C) Men7yelitkan video dan audio yang lebih menarik
(D) Menambah butang navigasi atau ikon untuk pautan
19. Akta Hak Cipta digubal bagi melindungi pemilik hak cipta daripada kes cetak rompak. Kementerian manakah yang diberi kuasa untuk menguatkuasakan undang-undang tersebut?
(A) Kementerian Dalam Negeri
(B) Kementerian Perdagangan dan Industri
(C) Kementerian Penerangan, Komunikasi , Kesenian dan Kebudayaan.
(D) Jementerian Pedangangan Dalam Nagari dan Hal Ehwal Pengguna
20. Mengapakah maklumat-maklumat rahsia di dalam sesebuah organisasi perlu diurus dan dipelihara dengan efektif dan sistematik.

(A) Supaya maklumat boleh dimanipulasi
(B) Supaya maklumat bolehdicapai dengan mudah
(C) Supaya organisasi dapat meningkatkan daya saing
(D) Kerana kebocoran rahsia boleh menjejaskan organisasi
Soalan Esei
1. Prinsip reka bentuk pengajaran ASSURE telah digunakan secara meluas oleh para pendidik, Berdasarkan kenyataan di atas:
(a) Anda dikehendaki menerangkan langkah yang perlu dilakukan dalam prionsip reka bentuk pengajaran ASSURE dan berikan contoh situasi mengikut urutan.
(b) Anda dikehendaki membina Rancangan Pelajaran harian (RPH) dalam mata pelajaran major (RPH ditulis dalam Bahasa Melayu) mengikut prinsip reka bentuk pengajaran ASSURE.

2. (a) Cikgu Amin menyedari akan kepentinganpengintegrasian ICT di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Walaubagaimana pun beliau dapati usahanya kurang berkesan. Cuba jelaskan faktor-faktor yang membawa kepada kurangnya keberkeanan pengintegrasian ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.
2.(b) Sebagai seorang guru anda mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang ICT. Sila jelaskan rancangan anda untuk mengintegrasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.

3. (a) Anda hendak memulakan projekl rakaman audio. Terangkan langkah-langkah perancangan dan penyediaan rakaman tersebut.
3.(b) Jelaskan (5) perbezaan di antara penggunaan Overhead Projekctor (OHP) dengan persembahan elektronik?

November 2010

No comments: