Asas Grafik


TAJUK 5 Reka Bentuk Visual (6 jam + 8 jam)

 1. Tajuk ini mengandungi prinsip-prinsip visual bagi penghasilan media pengajaran.
 2. Ia memuatkan elemen dan prinsip reka bentuk visual memandangkan kebanyakan media mengandungi atribut visual.
 3. Prinsip-prinsip di atas diaplikasikan melalui penghasilan bahan-bahan media unjuran dan bukan unjuran.


HASIL PEMBELAJARAN
1. Menghuraikan kepentingan visual dalam pengajaran.
2. Menyatakan peranan visual dalam pengajaran
3. Menyatakan prinsip reka bentuk visual.
4. Menyenarai dan menjelaskan komposisi visual yang menggabungkan elemen dan prinsip visual dengan baik.

Sub-tajuk:
 1. Rekabentuk Visual
 2. Peranan Visual Dalam Pengajaran
 3. Prinsip Asas Rekabentuk Visual
 4. Asas Grafik
 5. Grafik digital
 6. Asas Fotografi
 7. OHP

REKABENTUK VISUAL

RENUNGAN

 • Berikan contoh-contoh reka bentuk visual semula jadi yang terdapat di sekeliling anda?
 • Apakah kelebihan bentuk tiga dimensi?
 • Kenapa grafik perlu digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran?

Visual ialah alat komunikasi yang dapat menyediakan rujukan konkrit yang lebihbaik daripada pernyataan secara lisan atau bertulis. Ini bermakna fungsi utamavisual adalah untuk komunikasi dalam pengajaran. Justeru,peranan visual dalam pembelajaran adalah amat penting.Namun,sebahagian besar daripada kejayaan kerana bahan visual, adalah berdasarkan ada pada visual tersebut. Ini hasil daripada perancangan yang rapi dankesesuaian teknik digunakan.


PERANAN VISUAL DALAM PENGAJARAN

Visual membantu menyediakan panduan konkrit sesuatu idea. Visual ikonikumpamanya membantu ingatan untuk menghubungkan idea. Visualmemotivasikan pelajar dengan cara menarik perhatian, mengekal perhatian danmenghasilkan maklum balas emosi. Visual dapat menghuraikan maklumat yangsukar difahami. Visual juga dapat menggambarkan perkaitanantara unsur-unsurberlainan.

 1. Visual jika digunakan bersama teknologi pengajaran dapat meningkatkanpencapaian
 2. Menjadikan idea (perkataan) lebih konkrit
 3. Memotivasikan pelajar kerana dapat menarik dan mengekalkan perhatian pelajar
 4. Memudahkan idea atau maklumat yang sukar difahami
 5. Meningkatkan kefahaman jika digunakan bersama kapur dan tutur
 6. Digunakan untuk membantu sebarang komuniksi bentuk bukan visualseperti tutur atau perkataan
 7. Rebentuk visual yang baik dapat meningkat komunikasi antara punca (Guru) dan penerima (pelajar)
 8. Mempastikan kebolehbacaan (dapat lihat perkataan dan imej dengan jelas)
 9. Mudah untuk interpretasi mesej
 10. Dapat libatkan dan tarik perhatian pelajar
 11. Dapat tarik perhatian kepada perkara yang terpenting


Tipografi adalah olahan visual teks untuk menjelaskan jadual, carta, peta, gambar rajah atau ilustrasi. Tipografi melibatkan pemilihan jenis huruf/fon, reka letak dan penempatan teks di atas skrin berbanding dengan saiz skrin dan teks lain dan penggunaan petanda atau ‘signal’ seperti tajuk, prakata, rumusan, dan lain-lain lagi

Untuk menyediakan visual yang baik dalam media, guru harus pertimbangkan tiga elemen reka bentuk visual berikut:
 • Elemen Visual (Pilih jenis visual)
 • Elemen Verbal (Pilih jenis huruf)
 • Elemen yang menarik perhatian (Kejutan, tektur, interaksi)


PRINSIP ASAS REKABENTUK VISUAL

Prinsip Asas Rekabentuk Visual dibahagikan kepada tiga kumpulan
Visual : memilih dan mengendalikan elemen visual
Corak: memilih corak untuk memapar elemen
Susunan : menyusun elemen membentuk corak

Elemen Reka Bentuk Visual
 • Elemen Visual Elemen Lisan Elemen Tarikan
 • Realistik Stail Huruf
 • Bilangan
 • Luar Biasa
 • Permukaan
 • Warna Interaksi
 • Saiz
 • Jarak
 • Analogi
 • Organisasi

ATRIBUT VISUAL
 • Atribut Visual
 • Visual Unjuran Visual Bukan Unjuran
 • Tranparensi
 • Video
 • Objek sebenar
 • Model
 • Bahan Bercetak
 • Kerja Lapangan
 • Papan Paparan


KONSEP DAN FUNGSI VISUAL

Visual boleh didapati dalam tiga bentuk, iaitu fotografik, elektronik dan grafik. Fotografik dan video adalah visual yang mewakili realiti dalam keadaan yang paling realistik, iaitu menyerupai sesuatu subjek atau situasi yang sebenar.

Bahan grafik pula menyediakan ilustrasi secara artistik atau simbolik dan ia terdiri daripada dua kategori visual iaitu:

konsep tersebut. Sebagai contoh, sebuah grafik ialah ruang, garisan, permukaan, bentuk 2 dimensi dan bentuk 3 dimensi.


RENUNGAN

 1. Kenapa dalam kehidupan kita warna memain peranan yang penting? Kenapa bentuk sesuatu objek kadangkala memberi pelajar?
 2. Berikan SATU contoh bagaimana prinsip grafik berkaitan dengan kaedah atau cara menggunakan elemen-elemen grafik supaya visual yang dihasilkan menarik dan berkesan.

Prinsip ini tidak
isiti;
• Visual analogik menerangkan sesuatu konsep dengan menunjukkan sesua simbol yang dianggap dapat mewakili kon kartun dilukis bagi mewakili peristiwa sel darah putih menyerang bakteria. Di sin
karektor kartun dilukis menyamai konsep asal.
• Visual organisasi merangkumi carta aliran graf, peta, carta kategori dan sebagainya.


Lima elemen

ASAS GRAFIK


kesan kepada
bentuk objek boleh memberi kesan dalam satu proses P&P.harus dilihat sebagai suatu peraturan yang rigid, namun pengetahuan tentangnya dapat memandu kita dalam menghasilkan sesuatu rekaan visual yang baik. Enam prinsip grafik akan dibincangkan iaitu:

• simpl
• dominan;
• pola;
• seimbang;
• variasi; dan

Kenapa kita perlu mengambil kira prinsip rekaan, dalam penghasilan bahan dan bagaimana ia boleh membantu pembelajaran murid. insip visual berperanan anda. Kaji prinsip grafik yang digunakan dan mengapa ia sebagai seorang ‘graphic designer’, anda diminta

• harmoni.
Visual memainkan peranan yang amat penting dalam komunikasi. Huraikan ciriciri
yang boleh menghidupkan komunikasi. Pr menghasilkan sesuatu produk yang menarik dan berkesan. Huraikan tiga unsur penting dalam prinsip tersebut.
 Nyatakan bagaimana elemen rekaan seni visual, dapat diterapkan dalam menghasilkan bahan-bahan pembelajaran murid.

FIKIR  -FIKIR
Pilih beberapa keping gambar atau rekaan visual kesukaan

digunakan. Se
menghasilkan satu lakaran grafik yang menerapkan prinsip grafik dan elemen grafik. Bincangkan dan huraikan apakah prinsip grafik dan elemen grafik yang terdapat dalam gambar tersebut.

ASAS FOTOGRAFI

Pada asasnya kamera sama saja, sama ada dari jenis yang murah mahupun yang mahal. Secara kasarnya kamera adalah sebuah kotak yang mempunyai lubang untuk mengawal cahaya pada satu bahagian dan mempunyai ruang untukmeletakkan filem dibahagian yang lainnya. Lubang ini membolehkan cahaya masukke dalam kotak dan menyinari filem yang telah sedia dimasukkan untuk membentukimej.FIKIR-FIKIR
Sejauh manakah fotografi penting dalam proses pembinaan bahan untuk pengajarandan pembelajaran?
Berdasarkan topik sesuatu matapelajaran, hasilkan sekurang-kurang 5 keping cetakan fotografi dengan menggunakan beberapa teknik-teknik pengambaran. Lekatkan gambar-gambar yang diambil pada kertas A4, dan terangkan apakah teknik-teknik pengambilan foto yang telah digunakan ketika mengambil gambar tersebut.

Anda ialah seorang jurufoto bertauliah yang bekerja di sebuah institut pengajian tinggi. Anda diminta memberi satu taklimat tentang Kamera SLR (single lens reflex), Kamera TLR (twin lens reflex) dan Kamera Digital. Maklumat anda juga perlu menekankan aspek pemilihan filem dan pemahaman tentang bacaan shutter speed.

PENGGUNAAN BAHAN TRANSPARENSI (LUTSINAR)

Subtajuk:
Prinsip Penghasilan Transparensi
Bahagian-bahagian dan fungsi OHP
• Pengendalian OHP
• Jenis-jenis transparensi
• Teknik penyediaan dan persembahan transparensi


RENUNGAN

Jelaskan bagaimana untuk menghasilkan transparensi dan cara penggunaannya bagi membantu proses P&P menjadi lebih berkesan. Keperluan perkakasan yang diperlukan ialah Projektor Over Head/Projektor lutsinar (OHP)


Teknik Penghasilan Transparensi
a. Tulis Terus
b. Bertingkap
c. Berjalur
d. Bertindih
e. Pusingan

Jenis-Jenis Lutsinar
a. Tulis Terus (write-on)
b. Thermal (infra-merah)
c. Fotokopi
d. Ink-jet Film


FIKIR-FIKIR
 1. Kenapa tranparensi masih menjadi pilihan guru dalam pengajaran walaupun terdapat pelbagai pilihan teknologi yang lain?
 2. Bincangkan juga kekangan atau had penggunaan OHP.

LATIHAN

 1. Apakah yang dimaksudkan grafik?
 2. Anda bercadang untuk menghasilkan bahan grafik untuk mengajar tema 'Pencemaran Alam Sekitar". Dengan menggunakan lukisan lakaran grafik, jelaskan dua asas reka letak visual yang anda rancangkan untuk bahan tersebut.
 3. Pernahkan anda melibat persembahan grafik yang menarik? Pada pendapat anda, apakah yang anda mengatakan bahan persembahan itu menarik?

Soalan aneka pilihan

1. padanan-padanan berikut merupakan sifat utama elemen asas reka grafik kecuali
A. titik tidak berukuran dan tidak berarah
B. garisan berukuran panjang, lebar dan tinggi
C. ruang kawasan kosong sekeliling sesuatu objek
D. bentuk keluasan, ketinggian, dan jisim yang lebih daripada satu permukaan

Fahami maksud sajak berikut


Dalam suasana yang dingin
Kulihat pohon-pohon melambai-lembut
Deruan angin sepoi-sepoi bahasa
Menyapa rinduku padamu

2. Sekiranya anda diminta untuk menterjemahkan maksud sajak tersebut kepada satu bahan grafik, apakah antara warna yang paling tepat mengungkapkan maksud sajak tersebut?
A. Kuning dan jingga
B. Merah dan putih
C. Putih dan hitam
D. Biru dan hijau

TUGASAN
Sila klik di sini TUGASAN GRAFIK


Ingat:
Simpan segala maklumat yang diperolehi dan hasil kerja dalam
portfolio anda.

Bacaan Tambahan
Prinsip Asas Grafik

No comments: