Latihan-Fotografi

1. Senaraikan 4 peranan fotografi dalam pengajaran dan pembelajaran.

a). ............................................................................................
b)..............................................................................................
c)..............................................................................................
d)..............................................................................................

2. Senaraikan 4 teknik pengambaran yang anda tahu.

a). ............................................................................................
b)..............................................................................................
c)..............................................................................................
d)..............................................................................................

3. Senaraikan 4 jenis kamera yang ada di pasaran.

a). ............................................................................................
b)..............................................................................................
c)..............................................................................................
d)..............................................................................................


4. Dengan menggunakan satu contoh pengajaran, huraikan sejauhmana fiti dapat anda manfaatkan dalam pengajaran anda?

................................................................................................
................................................................................................
...............................................................................................
................................................................................................
...............................................................................................
................................................................................................
...............................................................................................
................................................................................................

No comments: