Latihan Bahan 3D

1. Apakah yang dimaksudkan dengan bahan 3D?
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
.......................................................................................
......................................................................................

2. Senaraikan 5 contoh bahan 3D yang anda tahu.
a) ..................................................................................
b) ...................................................................................
c) ....................................................................................
d).....................................................................................
e) .....................................................................................

3. Dalam pengajaran dan pembelajaran, penggunaan model adalah digalakkan.Nyatakan apakah perkara-perkara yang perlu diambil kira semasa menjalankan aktiviti menggunakan model dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah?

a) ..................................................................................
b) ...................................................................................
c) ....................................................................................
d)....................................................................................
e) ...................................................................................

4. Senaraikan empat kelebihan menggunakan bahan 3D dalam pengajaran dan pembelajaran.

a) ..................................................................................
b) ...................................................................................
c) ....................................................................................
d)....................................................................................

No comments: