Latihan Lanjutan 2 - Jawapan

Jawapan yang diharapkan

Soalan Struktur

1. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan media pengajaran?

...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

1.(b) Peranan penggunaan media dalam pengajaran dan pembelajaran pada hari ini mampu memenuhi pelbagai tabnggungjawab. Terangkan secara ringkas empat peranan meda dalam pengajaran dan pembelajaran.

a).......................................................................................
b).......................................................................................
c).......................................................................................
d).......................................................................................

2.(a) Semasa mengambil gambar, didapati gambar tersebut kurang jelas (under expose). Berikan tiga sebab mengapa keadaan tersebut boleh berlaku?

a).......................................................................................
b).......................................................................................
c).......................................................................................

2.(b) Jelaskan bagaimana anda mengambil gambar di dalam situasi yang kurang cahaya.

,..........................................................................................
...........................................................................................
............................................................................................
...........................................................................................

3.(a) Jelaskan tiga jenis shot dalam pengambaran video dab berikan contoh shot tersebut dengan melakar gambar.

...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

3.(b) Senaraikan empat jenis pergerakan video yang biasa dilakukan oleh juru kamera.

a).......................................................................................
b).......................................................................................
c).......................................................................................
d).......................................................................................


4.(a) Undang-undang hakcipta menyediakan perlindungan monopoli ekslusif secara sah kepada pencipta idea atau pengetahuan. Jelaskan empat (4) undang-undang hak intelek tersebut.

a).......................................................................................
b).......................................................................................
c).......................................................................................
d).......................................................................................

4.(b) Jelaskan sebab-sebab berlakunya penyalahgunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) di kalangan masyarakat pada hari ini.

a).......................................................................................
b).......................................................................................
c).......................................................................................
d).......................................................................................

Soalan Aneka Pilihan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
.8.
9.
10.
11.
12,
13,
14,
15,
16.
17.
18.
19.
20.

Soalan Esei

1. Prinsip reka bentuk pengajaran ASSURE telah digunakan secara meluas oleh para pendidik, Berdasarkan kenyataan di atas:

(a) Anda dikehendaki menerangkan langkah yang perlu dilakukan dalam prionsip reka bentuk pengajaran ASSURE dan berikan contoh situasi mengikut urutan.

(b) Anda dikehendaki membina Rancangan Pelajaran harian (RPH) dalam mata pelajaran major (RPH ditulis dalam Bahasa Melayu) mengikut prinsip reka bentuk pengajaran ASSURE.


2. (a) Cikgu Amin menyedari akan kepentinganpengintegrasian ICT di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Walaubagaimana pun beliau dapati usahanya kurang berkesan. Cuba jelaskan faktor-faktor yang membawa kepada kurangnya keberkeanan pengintegrasian ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.

2.(b) Sebagai seorang guru anda mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang ICT. Sila jelaskan rancangan anda untuk mengintegrasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.


3. (a) Anda hendak memulakan projekl rakaman audio. Terangkan langkah-langkah perancangan dan penyediaan rakaman tersebut.

3.(b) Jelaskan (5) perbezaan di antara penggunaan Overhead Projekctor (OHP) dengan persembahan elektronik?


November 2010

No comments: