Topik 5 - Bahan 2D 3D dan Asas Fotografi

Aktiviti 1
Laksanakan persembahan yang telah ditetapkan dalam tugasan Persembahan. Peruntukan masa di antara 15 minit hingga 20 minit. Semasa persembahan anda digalakan menggunakan pelbagai teknik penyampaian yang difikirkan sesuai dan dapat menarik minat rakan-rakan anda.
Amali
[Aktiviti sambungan dari Minggu 4]
Aktiviti 2
Teruskan proses pembinaan bahan-bahan 2D dan 3D untuk topik yang telah ditentukan.
Aktiviti 3

Secara berpasangan terokai aspek-aspek kamera (biasa dan digital) dari pelbagai sumber, terutama dari internet. Dapatkan maklumat berkaitan dengan;

  • sejarah perkembangan fotografi
  • Komponen asas dan fungsi kamera
  • jenis filem
  • teknik penggambaran.
Aktiviti 4
Dengan menggunakan pemproses perkataan, olah maklumat yang diperolehi dalam bentuk carta dan grafikal untuk melihat persamaan dan perbezaan atara kamera biasa dan digital.
Simpan olahan maklumat yang anda buat dalam portfolio.

No comments: