Topik 6 - Asas Fotografi
Aktiviti 1
Laksanakan persembahan yang telah ditetapkan dalam tugasan Persembahan. Peruntukan masa di antara 15 minit hingga 20 minit. Semasa persembahan anda digalakan menggunakan pelbagai teknik penyampaian yang difikirkan sesuai dan dapat menarik minat rakan-rakan nda.
Amali
[Aktiviti sambungan dari Minggu 4]


Aktiviti 2
Teruskan proses pembinaan bahan-bahan 2D dan 3D untuk topik yang telah ditentukan.


Aktiviti 3
Secara berpasangan terokai aspek-aspek kamera (biasa dan digital) dari pelbagai sumber, terutama dari internet. Dapatkan maklumat berkaitan dengan; sejarah perkembangan otografi Komponen asas dan fungsi kamera jenis filem teknik penggambaran.


Aktiviti 4
Dengan menggunakan pemproses perkataan, olah maklumat yang diperolehi dalam bentuk carta dan grafikal untuk melihat persamaan dan perbezaan atara kamera biasa dan digital.

Simpan olahan maklumat yang anda buat dalam portfolio.


Kumpulan Amali

S4-PISMP-RBT3

S4-PISMP-RBT4

No comments: