Topik 9-Bahan Audio dan Video

Aktiviti 1
Laksanakan persembahan yang telah ditetapkan dalam tugasan Persembahan. Peruntukan masa di antara 15 minit hingga 20 minit. Semasa persembahan anda digalakan menggunakan pelbagai teknik penyampaian yang difikirkan sesuai dan dapat menarik minat rakan-rakan anda.
Amali
[Penerbitan audio]
Aktiviti 2
Berdasarkan aktiviti amali Minggu 7, buat rakaman yang sesuai supaya ia dapat digunakan bersama dengan transparensi yagn telah dibina.
Aktiviti 3
Cuba buat ujian kepada rakan anda - adakah rakaman tersebut sesuai dengan cerita tersebut.
Aktiviti 4
Terokai dan baca apakah ciri-ciri suatu video kamera. Kemudian dapatkan maklumat bagaimana proses penghasilan atau penerbitan video.

Anda perlu mengetahui salah satu perisian video editor; antaranya video Wave, Pinnacle Studio Version 9 (anda memerlukan Flash Player untuk melihat tutorial ringkas ini), Ulead Video Studio dan lain-lain.
Aktiviti 5
Berbincang dengan rakan, bagaimana anda dapat menghasilkan satu papan cerita sebagai panduan untuk menghasilkan atau menerbitkan video. [Bina papan cerita berdasarkan ID yang bersesuaian]

No comments: